Certifikáty

Společnost SAVOZ s.r.o. zavedla systém managementu kvality do firemních procesů v roce 2001 a stala se držitelem Certifikátu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 : 2001 pro tyto technologické procesy:

  • Dopravní značky - část vodorovné značení
  • Dopravní značky - část osazování svislých dopravních značek a dopravních zařízení

V souvislosti se změnami jsme přešli na novou normu ISO 9001:2009.